REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Päivitetty 4. marraskuuta 2018.

Tämä on yrityksen Vesikaste Oy henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 01.04.2018  ja voimassa toistaiseksi.

Varaamme oikeuden päivittää tätä rekisteri- ja tietosuojaselostetta tarvittaessa. Verkkosivustomme kehittyy jatkuvasti. Pyydämme käymään tällä rekisteri- ja tietosuojaseloste sivustolla aika ajoin.

Hyväksyt tämän rekisteri- ja tietosuojaselosteen käyttämällä www.vesikaste.net tai www.vesikaste.fi sivustoa joko verkkokauppassa, täyttämällä lomakkeen tai rekisteröitymällä asiakkaaksi.

REKISTERINPITÄJÄ
Vesikaste Oy, Murronkaari 7, 30420 Forssa  Suomi
Y-tunnus: 2911036-9

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Arja Lundeqvist c/o Vesikaste Oy, Murronkaari 7, 30420 Forssa, Suomi
Sähköposti: info@vesikaste.net

REKISTERIN NIMI
Verkkokaupan www.vesikaste.net ja www.vesikaste.fi rekisteri- ja tietosuojaseloste.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Käyttäjän henkilötietoja käsitellään laskutukseen, asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, markkinointiin, tilastointiin sekä palvelujen tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Markkinointiviestejä saatetaan lähettää sähköpostilla, mutta erittäin harvoin.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

  • Etunimi ja sukunimi
  • Yrityksen nimi (jos kyseessä yritysasiakas)
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tilaustiedot ja tilausten seurantakoodit
  • Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot

Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain sallimissa rajoissa Vesikaste – yrityksen omissa rekistereissä.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Henkilötietoja ei säilytetä pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot hävitetään polttamalla.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta verkkokaupan tilauslomakkeen tai yhteydenottolomakkeen kautta, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA SIIRTO EU:N TAI ETA:N  ULKOPUOLELLE
Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille lukuunottamatta verkkokaupan tekniseen hallinnointiin liittyviä toimia esim. palvelimen hallinnointi. Rekisterin tietoja ei myöskään säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietoja voidaan lisätä sähköpostiohjelmaan sekä Microsoftin hallinnoimaan pilvipalveluun, joiden palvelimet saattavat sijaita EU:n ulkopuolella. Nämä palvelut ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa jotka ovat vain rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavan henkilön tiedossa.

Tietokannat sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Verkkokaupan kautta tehtyjen tilausten tiedot löytyvät verkkokauppasivuston hallintaliittymästä, joka sekin on suojattu vahvalla salasanalla.

Verkkokaupan sivut sijaitsevat kotimaisen Louhi Net Oy:n palvelimella.

Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty.

TARKASTUSOIKEUS
Käyttäjällä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, pyyttää muuttamaan tai poistamaan henkilörekisteriin hänestä tallennetut tiedot.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:
Arja Lundeqvist, Vesikaste Oy, Murronkaari 7, 30420 Forssa, Suomi

Henkilötietojen muutos- tai poistopyyntö voidaan tehdä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@vesikaste.net.

Ostoskori

Maksutavat:

Seuraa meitä:

Valokuvat ja videot:

Vesikaste Oy  |  Arja Lundeqvist  |  +358 407687746  |  info@vesikaste.net