REGISTER- OCH DATASKYDDSBESKRIVNING

Utarbetad 17. november 2018.

Detta är Vesikaste Oy:s register- och dataskyddsbeskrivning i enlighet med lagen om personuppgifter (10 och 24 §) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR): Utarbetad 28.09.2018 och i kraft tillsvidare. Vi behåller rätten att uppdatera denna register- och dataskyddsbeskrivning vid behov.

REGISTERINNEHAVARE
Vesikaste Oy, Murronkaari 7, 30420 Forssa, Finland
FO-nummer: 2911036-9

ANSVARSPERSON FÖR REGISTERÄRENDEN
Arja Lundeqvist c/o Vesikaste Oy,  Murronkaari 7, 30420 Forssa, Finland
E-post: info@vesikaste.net

NAMN PÅ REGISTER
“Verkkokaupan www.vesikaste.net ja www.vesikaste.fi rekisteri- ja tietosuojaseloste.”

AVSIKTEN MED DATAINFORMATIONSBEHANDLING
En användares personuppgifter används till fakturering, till upprätthållning, skötsel och utveckling av kundrelationer samt analys, marknadsföring, statistik och producering av tjänster samt till att erbjuda och utveckla dessa. Ibland skickas marknadsföringsmeddelanden per e-post, men det sker väldigt sällan.

REGISTRETS DATAINNEHÅLL
I tjänsten behandlas data som tillhör följande grupper:

  • Förnamn och tillnamn
  • Namn på företag (om det gäller en företagskund)
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Beställningsinformation och uppföljningskod
  • Information angående kundrelationens skötsel och/eller information angående marknadsföring som kunden angett.

Data som berör användaren kan behandlas inom de tillåtna ramarna i Vesikaste-företagets egna register.

BEVARINGSTID AV PERSONUPPGIFTER
Personuppgifter bevaras inte längre än nödvändigt för användningsavsikten eller som avtalet eller lagen kräver. Manuellt upprätthållet material tillintetgörs med att bränna upp.

ORDINARIE DATAKÄLLOR
Data som sparas i registret  fås av kunden via nätbutikens beställningsblankett eller blanketten för kontakttagning, per e-post, telefon, via sociala medietjänster, avtal, kundträff och andra situationer där kunden överlåter sin data.

ORDINARIE ÖVERLÅTANDE AV DATA OCH ÖVERFÖRING UTANFÖR EU ELLER EES
Data från registret överlåtes inte åt tredje part, förutom anknutet till åtgärder för nätbutikens tekniska administration t.ex administration av nätverksservern. Data från registret överförs eller överlåts inte heller regelmässigt utanför EU eller EES.

Personuppgifter kan tilläggas till e-postprogrammet samt till Microsoftadministrerad molntjänst och servern kan vara belägen utomlands. Dessa tjänster har förbundit sig att följa EU:s dataskyddsförordning.

PRINCIPER FÖR SKYDDANDE AV REGISTRET
Registerinnehavarens datasystem och datafiler är beskyddade med hjälp av ordinarie tekniska skyddsmetoder som är i bruk inom företagsverksamhet. Användningsrätt av registret kräver ett användarnamn och ett lösenord som bara registerinnehavarens ansvarsperson för skötsel av registerangelägenheter har kännedom om.

Databasen är belägen i låsta utrymmen.

Data om beställningar gjorda via nätbutiken kan hittas i nätbutiksidans administrationsgränssnitt, som också skyddas av ett starkt lösenord.

Nätbutikens sidor är belägna på inhemska Louhi Net Oy:s server.

Manuellt upprätthållet material är beläget i utrymmen som obehöriga inte har tillgång till.

RÄTT ATT KONTROLLERA
Enligt personuppgiftslagen har användaren rätt att kontrollera, be om ändring eller radering av sparad data i personregistret som berör honom/henne.

Begäran om kontroll bör skickas skriftligt med underskrift till adressen:
Arja Lundeqvist, Vesikaste Oy, Murrronkaari 7, 30420 Forssa, Finland.

Ändring eller radering av personuppgifter kan begäras via e-post info@vesikaste.net.

Varukorg

Betalningsmetod:

Följ på sociala medier:

Foton och videoklipp:

Vesikaste Oy  |  Arja Lundeqvist  |  +358 407687746  |  info@vesikaste.net